Újraélt múlt

Balogh Dóra

A néphagyomány tiszteletét, a közösséghez tartozás élményét a tizenegy éves néptáncos múltam során volt szerencsém átélni. A viseletek előkészítése, az öltözés ritmusa az átlényegülés folyamatát jelentette számomra. A ruhadarabok és öltözékkiegészítők szimbolikus tárgyak, egy másik én kellékei voltak.

A széki és moldvai népviseletre jellemző sziluett és rétegződés inspirált. A régebbi márkadarabok alapanyagként funkcionálnak, az upcycling elven történő újraalkotás során hibrid modellek születnek.